I made this widget at MyFlashFetish.com.

 

    กรณีการแต่งกายของนักศึกษาขณะเรียนที่ไม่เหมาะสม
เช่น เสื้อเชิ้ตขาวกับกางเกงยีน ปล่อยชายเสื้อ รองเท้าแตะ เสื้อเชิ้ตขาวมีลายต่างๆตามตัวเสื้อ บวกกับบางคนที่ไม่รีดมาด้วยแล้วยิ่งดูไม่เหมาะสม หรือประเภทผ้าโสร่งชุดบ้านเลยก็มี
หรือประเภท“รัดติ้ว”รัดสะจนหายใจไม่ออกไม่กล้าทานมากเพราะกระดุมมันอาจกระเด็นกระดอนไปมาได้ หรือเป็นการสร้างความมั่นใจจนเกินพอดีกลายเป็นการแต่งกายที่เรียกว่า

" ไม่ถูกกาลเทศะมากกว่า"

    คำนี้ต่างหากที่เขามองว่าไม่เหมาะสม เพราะไปงานศพก็อีกแบบ ไปงานเลี้ยงก็อีกแบบ ไปวัดก็อีกแบบ
หากนักศึกษาไม่มีคำนี้ในใจแล้วก็คงยากที่หน่วยงานของรัฐ หรือสถานประกอบการที่จะรับนักศึกษาเข้าทำงานเพราะเขาก็จะต้องมีเครื่องแบบของเขาเช่นกัน
สิทธิ ส่วนบุคคล เรื่องความพอใจของแต่ละคนก็เข้าใจนะครับ
แต่การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่เรียน ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ก็ต้องคำนึงถึงการแต่งกายที่เหมาะสมให้ถูกต้องตามกาลเทศะและให้เกียรติสถานที่ด้วยเช่นกัน
อยู่บ้าน อยู่หอ อยู่กับเพื่อน แต่งอย่างไรไม่มีใครว่า แต่แต่งชุดนักศึกษาต้องสุภาพ เรียบร้อย

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet